Samen

staan we sterk
Samenwerkingen

RomeoRanch

RomeoRanch is een kleinschalige organisatie waar veel waarde wordt gehecht aan een nauwe samenwerking. Als we als zorgprofessionals onze krachten onderling kunnen bundelen, komt dat namelijk ten goede van de cliënt. RomeoRanch werkt op dit moment samen met;

  • Stichting Inzet voor Zorg, als onderaannemer waardoor cliënten met ZIN bij RomeoRanch terecht kunnen.
  • BuitenGewoon Raamsdonk, vanuit waar cliënten door worden gestuurd waarvoor PLAY-dates of individuele begeleiding in een zeer rustige omgeving passend is.
  • Via Almata, vanuit waar inwonende cliënten door worden gestuurd die baat hebben bij
    individuele begeleiding.
  • Iris Pedagogiek, vanuit waar cliënten door worden gestuurd die baat hebben bij individuele begeleiding ter ondersteuning van de traumabehandeling die ze bij Iris Pedagogiek ontvangen.

 

Door deze samenwerkingen kan een cliënt verschillende soorten begeleiding krijgen die goed op elkaar aansluiten.


Uiteraard staat RomeoRanch altijd open voor fijne, nauwe samenwerkingsverbanden waar de cliënt zijn/haar voordeel uit kan halen!

Samenwerkingen
Bevestiging samenwerking